Volg- num- Afzender of voorsteller Datur mer Korte inhoud 150 151 152 155 Technisch arabte- 15-2-'55 naar bouw- en wo ningtoezicht P.Schagen. 4-2-'55 Koninginnelaan no.1/869 Soest C.J.W.Leertouwer Dec.'54 en E.van Oest. no.5795 H.F.Nieveen van 16—155 Dijkum. no «5855 154 Technisch Ambte- 1—2— 55 naar Openbare no.1825 iWerken. 155 Commissie inzake 6-2-'55 I huishoudelijke verlichting. 156 P.Imans Stationsweg, 1 Soest. 28-1-55 no25 biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning met de daar bij behoorende teekeningen en beschei den. verzoekt intrekking der hem dd Januari 1955 verleende vergunning tot den bouw van een dubbel woonhuis, op een terrein, gelegen aan de Koningin nelaan, sectie H.4885. Omtrent dit verzoek wordt rapport uit gebracht door den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en wo ningtoezicht dd. 6 Februari 1955* verzoeken verbetering van het Oude Gracht je De technisch ambtenaar belast met de leiding Openbare Werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 1 Februari 1955,no.909* Ingevo: de ver, n 1/11 Adress« worden worden schuldj Adressa beterin in verb vraagt een schriftelijke vergunning als bedoeld in artikel 1eerste lid der Bioscoopwet. Omtrent deze aanvrage v/ordt advies uitgebracht door den Inspecteur van Politie en den Commandant der vrijwil lige Brandweer te Soest. zendt rapport omtrent verwarming in het raadhuis in verband met het schri; ven van B. en W.dd9 Januari 1955» Béslotej onder d< den ins Willige' li ervan verzoekt medewerking en instelling vat een sub-comité. Kennisge verzoekt ontheffing van het bepaalde gevrs 1 Z ijA„„mnvAvflQ»n'nrr ^6 S SSil m artikel 15 der Bouwverordening van den verbouw van zijn woonhuis aai. ld den Stationsweg, verzoekt hij te mogen vernemen, welh eischen aan het bewoonbaaroppervlak voor een woning aan de Stationsweg worden gesteld. Omtrent deze verzoeken worden rappor ten uitgebracht door den technisch ambtenaar, belast met de leiding vac: bouw— en woningtoezichtgeda&teekejf 7 Febr.1955 en genummerd 2 en 2/1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 73