NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 15 Februari 193 5 Tegenwoordig de Heeren R. van Klooster en K. Log e es en wethouders Secretaris J G.A. Batenburg. Afwezig MrG.Lekethburgemeester Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, 16J Bevat, volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. IV: /Jf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 78