v «As- v- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ge ver- e daar- be- n komen De bouwvergunningen 1/1G33 en 1/10^5 worden verleend en de nos.1/1002 en 1/1040 worden geweigerd en ge-' boekt in de desbetreffende registers. Adressant te berichten, dat hrm toegestaan wordt de klokken te luiden,indien hij de rechten ten behoeve der gemeente heeft voldaan en hij zich houdt aan de tarieven, welke gegolden hebben voor Mej.Jansen. icht- met de ert niet licht- e gaan. Adressant te berichten, dat in verband met den finan- L cieelen toestand der gemeente niet overgegaan kan "T worden tot de gevraagde uitbreiding der straatver- V "SIn lichting. raat vanj weg te t vanaf kerstraai en Bij voor het voor schuld igd n een tzlaan, ebruik t Aan Gedeputeerde Staten te verzoeken te besluiten tot geslotenverklaring der Soesterbergschestraat voor rijwielverkeer en ook den Raad daartoe de noodige voorstellen aan te bieden. teSstsaï.W°rdt eveurediêe vermindering van huur toe V door 108 te wegens aanlei- anvrage vijf straat ingewacht.raPP°rt Van den Tech^isch Ambtenaar wordt V v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 80