v fa hrijven M en n of het n tot n schul- eenigin- zijn grond heeft Afdeeling en No 1 Aanmerkingen Aan den Minister mde te deelen, dat een plan tot naasting van de bezittingen en schulden der Woning stichting "Ons Belang» in onderzoek is. en parti, Goedgekeurd, ning der dt ver- UJj. ccnver- met erkende chrijven rp hier- Wordt besloten. derde Besloten wordt op bedoelde leening gemeen- b in te schrijven. van 100 fo, niet srdam aflos- de in- nogen 1 aan Les uit- nbtenaar den SgfelriS? toeste™«S wordt veriaend tot wederop-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 82