V7 Afdeel in Aanmerkingen van de rkregen" g te sto] strooker Prins at er zich trcoken genomen de over- an de ge- De desbetreffende voorstellen aan de en toch verkregen" voor te leggen. N.V."Kooit Gedacht k 5 k, welke erd ge- eeren. Staf te .rijven t ter- Adressant te berichten, dat geen terrein ter plaatse kan worden beschikbaar gesteld voor het hebben der kiosk, zulks in verband met bezwaren, welke door den commandant der Luchtvaartafdeeling naar voren ziin" gebracht. J het te van 30 Isnog no4462 an aan- am,aan- is ge- goedge- raam hem al- Techniscii rgoed var ame afge- De vooistellen van den voorzitter worden aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 84