notulen burgemeester en wethouders VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 19 februari 1935» Tegenwoordig de Heeren II. van Klooster en K.Lodeesen wethouders Secretaris JG A Ba t enfeuxg Afwezig MrG.Deketh, burgemeester. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1 77 t/m 190 Uitgevoerd Afd. h.4, Afd. II: kfe Afd. III: /f) Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 86