if ^U.32> l 2en snae Tan de van ran der v i "plan" ïtsgel- .t )t uit gedij- ver- it met :eKiiin- ïn t zal jen van ag van tafel- inging in re- ESLISSI NG Afdeeling en No. Aanmerkingen lot betaling van aen 2en termijn ad f.61,10 van ae aan nemingssom kan dorden overgegaan. adressant te berichten dat naar aanleiding van zijn laatste i schrijven op zijn voorstel niet kan worden ingegaan. V ajf V Voor vervanging van een wandtoestel door een tafeltoe stel wordt een bedrag van f.10,-- toegestaan. ver- belet op het schrijven van Gedeputeerde otaten ad. 28 ld van becember 1934, 2e afd. ho.4245/2455» baarbij toestem- en. ming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning; xaede gelet op het advies van houw- en Woningtoezicht f nos. 35/lÖG en 35/1/7, wordt besloten de aanvragen nos. 1/10GÖ en 1/1014 in te willigen. Bouwaanvrage no.l/lüll wordt geweigerd. J- 7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 8