Volg num mer Korte inhoud 188 J.E.Peulen Kolonieweg Soest 189 Techn.Ambt.Open bare W erken. 4-2-'55 no5805 190 Ged.Staten 12-2-1$5 vraagt hem een bedrag van 95,- toe staan wegens kosten van vervoer van zijn zoontje naar de school voor bui tengewoon lager onderwijs te Amers- j foort, zulks onder overlegging van eei:! verklaring van den heer Griep, dat de ze bedoeld vervoer voor 55,=op zichj zou nemen. adviseert in te gaan van W.v.Korrelaar om en oud ijzer, kortom van eenige waarde te op het verzoek lompenpapier alle artikelen mogen we, halen var. de vuilnisbelt gedurende het 1955 voor de som van 0,= jaar deelen mede dat hun zienswijze niet is veranderd inzake ophalen asch en vuilnis, en dat zij bezwaren tegen goedkeuring van het desbetreffend be sluit tot begrootingswijziging. Tn ai slotf richl door gen 1 ston gang aanv; Aan C verl, tingï dat niso; dat 1 gele.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 91