f- au.'** beslissing ige ver- ezeld van iezen. r v.d.„eut «oningen it.Joseph Lmen tijd docii ten ande per- verlagin4 j mede, aa: niet goea 10erg, se- ieaeeld verhuura, een veivau irwijl _,o iKel. Voor •den aan iem onjuis; balet 1 Afdeeling I en No. Aanmerkingen retor:' 1935?°^'"afd? 1T. acu ting „ordt gegeven tot net verleden J t0esteiü- aanvragen nee. Vlo87f 1/io^Gn'l/w" °°S tfJïlUgen x) C O0^V»3»I*ön« W0«LiCö "Jlinï'ri h vi ïetroanenen alsnog sclirifteliff sulren door de bracilt, als „aarnf aii if, hLd ^ar ™'en "or-e" «•- nc..,.en. 1J la bundeling sullen ordeS g e - t voor de -en naaa zal hierto o toege- aen 35- e net voorstel woraen gedaan. ^--%en te voortduren vo ïdmgs- =rzocht smering or den tijd van r de voorj-^e fee vraagde vp-n-,,^.,- in zijn Vafl^ëestelde maxi^u"1"? weiö'erent aangezien net rerSku. ^ximum aantal vergunningen reeds is be- VJi- V bkl -> O 3, 011" Zctcl-fcC _jc dat ©jj oldoende dat het ners zit-. Bouw ver

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 96