Volg- num- i Afzender of voorstelier mer Datum 19Ó 197 198 199 20C ;01 Gascommissie van Breukelen, K. Har tv? eg 29 Soest eci v v l) ai1 ij 6 j te Soest. inspecteur OnderWx j s. Lager X e c iinAmb t e naar Gasbedrijf Soest A«frank, x.ieuwe- weg 91. Korte 1 n h o u brengt advies uit inzake het door u<..an ^et Laad in zijne vergadering van 27 Oot#.t te 1932 genomen besluit om een onderzoe: in te stellen in hoeverre net gewenst en mogelijk is de straatverlichting- door gas te doen vervangen. deelt mede, v?elke schade hij zal oniuen tec. vinden bij aen bouw van 3 dubbele woerzogk ningen, instede van een blok van b oers aa. ningen aan ae Schrikslaan en verzoer het door hem genoemde bearag, ad f.749,80 wel te willen vergoeden. Omtrent dit verzoek wordt advies uit; bracht door aen technisch ambtenaar, last met de leiaing van bouw- en won: I toezicht, ad. februari 1935* verzoekt uitstel van betaling van 2en termijn, als zijnde bijdrage, Kosten trottoiraanleg. uc.e sloten v.ijn te angedroj ij de t< n H$LJ, efilelnat geslote.. bericht, dat er geen bedenking besóan bet 1 de rS;en der 1 tegen de geringe afwijking van ningen voor het aanbrengen der rij wij bergplaats aan ae R.L.Jongensschool. ;aar te verzoekt machtiging om met de Coöpexen Haaa tieve Vereeniging "Centraal Beheer'an ziekengeldverzekering aan te gaan te behoeve van het personeel werkzaam het gasbedrijf dezer gemeente. en Raad verzoekt ontheffing van ae verbodsberleerien paling, om in de kom der gemeente (t 1 rage van perc.oninginnelaan 48) sec H.4948 een houtzagerij te mogen opril ten. Omtrent dit verzoek wordt advies uil 9 bracht door den Commandant der Vrij' I lige Brandweer en den technisch amb 1 naar, belast met de leiaing van bou! 1 en woningtoezicht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 97