v^, beslissin 93 5- n HA.o.&eSwetïa1Saïoït1en"ïïrt^g^r s /?Vf. J lï afci'an het advies wordt et door van 27 Oct,;xt te deponeeren. n onaeraoe; hot gewenst rlichting Kennis genomen en besloten wordt Afdeeling i A en No. anmer^'ngen cij- ij zal onucen tecimisoh ambtenaar van bouw- en won-in «0 4. 4. dubüele wo-erzoêhen de door den he*n -u wonin^toezicut t< □K van H er^oe^cn ae aoür aen ^öer van breuüeien genoemde ers aan eci nader onderzoeh te onderwerken en veraoeiji.J terpen. ag, ad goeden. advies uit; ambtenaar, iw- en won: V W S- Lng van jdrage «ahemn. van üet tajaMeg g cBten oouwj der bouwverordening. cing besaan l|èt oestuur der -mhn'ii +OM v«i van de r^n der rij wielrennen een bedra Jï/f To" %&t- aanscnaf- f der rijwiaar te stellen. 1*13<i»60 besehin- insschool. I de Coöoe:en Haaa voor te stellen heheeï1 an te g,ian. Deaodde ziekengeldrerzekering aufo. e gaan te 1 lerKzaam i .te. en Haad voor te Qt£,i 10„ verbods'Dierleenexi. 11 ue gevraagde ontheffing te meente (t I n 40) seCjiJ togen oprij dvies uit I der Vrijt! isch aütbi van bou' tl 4. A/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 98