BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen lesbo-ten vordt- V «4-)* Le. aan den Raad voor te stellen dea heer G.ïi.Vcenstra A., ingaande 5 blaart a.s. ontslag te verleenen overeen- komstig eigen verzoek. 2e. aan den daad voor re stellen Ie woning cot uiterlijk 1 lei '36 onderhands aan den heer Veenstra te ver- huren 3e. net aan den heer Vesnatra verleende ziekteverlof tu verlengen tot p Haart i.936» Beskoten nordt op de voorwaarden door uen heer Alb&rda :steld, in te gaan. h li n eziea uit de samenstelling van het gezin "blijkt o»ai estaat uit 4 zoons die alien tot werken in staat zijn 1 *7-*4*- can C.yan den Broek niet als kostwinner worden aange- aerkt ie sloten wordt adressant mede te deelen, dat de gemeente soest niet tot betaling verplicht is. Voorts ware op te aerken, dat Jr.Hupert heeft Vcrnlaarv. dat van een ral in 3oest 0een sprake is ge eest. slóten wordt ren raad voor te stellen niet op het ver- ;oek in te gaan. -e nn 1 s g e n ome n 2S~/t> 'e ontwerp-besluiten zullen den Raad ter vaststelling fe*otj£r •'orden aangeboden. /T" Sp. 6/ yr/ ïy ys-0 11 n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 102