3 h. Z 1/ ■ZVi, SUSSING Aanmerkingen or enger in van -aden - op te dragen het Co. ien rapport s&menge- Besloten wordt aan den iecr=. u..iris lego- van voorlichting te dienen. steld in samenwerking met de hoofden der afdeel ngen ter secretarie en gemeente-ontvanger wordt 'bij het College ingedacht V <11 5. ,a yvt i er teru ruur va;] i aan G s opzeg- .ïuurover "betref - awe sa lp soneel. hij vo e Prov. ocht doe ister va moet af- nister t e willen gemeen te "be et Cria j de he- kennisgenomen. Torat "besloten. Het voorstel van den Voorzitter ?ordt aangenomen. men heer Trut.Hegter wordt met algemeene stemmen tot Penningmeester van het Crisis Comité B Benoemd. ;e ver- ela van zen Galet op het advies van Houw- en Woningtoezicht dd.ip V aM U'abruari 1935 nos.3^/1^» 35/H e- 35/12 wordt "besloten [de aanvragen nos.2/35u en 2/351 In te willigen en de aanvrage no.2/349 te weigeren. CV' lGOiU- f f -J y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 106