7/1 BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen vcor Ge gevraagde volleuige vergunning voor ue beneden JL voorlocaliteit en aangebouwde serre vcor perceel Rade* U manerstraat 6 wordt aan L.C.de Bruin verleend. iiet verschuldigde vergunningsrecht wordt bepaald op J 50 te gevraagde vergunning worat verleend. V Hiïl Het verzoek tot overschrijving wordt ingewilligd, onder Ide bepaling dat van hil onder dezelfde voorwaarden zal bouwen, als welke golden in de aan van den Hrandeler verleende bouwvergunning. V idvi- Conform het advies van den directeur van Geraeentewerken wordt op het verzoek van adressant afwijzend beschikt. v kennisgenomen net intrekking van net besluit van 1 hecemoer 1ypb wordt tnans besloten aan den gemeente-ontvanger macn- tiging te verleenen de betreffende posten van uen staat der nog te vernalen posten af te voeieu. -S1S- niken de heer u.huuraeman, eikenlaan 1, te boest, wordt be noemd tot lid van het Crisis-comité B.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 10