BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen :n door Ltingen, r 06 5kt- •zoekt mogen moet irmecle ief aan- :ijds a n sr secrtT dienst j j inmid- iwezen Lngen sglement =n enz.. liet college kan zich. met den inhoud van. de circulaire .eheel vereenigen en dringt er op aan dat het personeel n o gmaa1s me t structies :1e.:i .orde gevezen Qp d_ hun gegeven in- ningstr. ehoeft sub b, met een boms van n a/d onhuis de ,:e- 2=. toevraagde ontheffing wordt verleend. uwen auü- dekkin^ •uiken ,nt zoude lebben ai - engt te •ijven va.. 21 Januar i de ver- ioersma st een ge- besluit oijdrage w.d.Spa van het szien ge ld o op 31 er eenigiïh oende was; osten ze li I het verzoek van Hilhorst wordt afwijzend beschiet ;uiks conform bet advies van den directeur va., gemeentel •lerken. lA IVB3. onform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 110