rlT V3 35» le is achter n onder wenscht art.17 g van hel sing op het ver- er zijn aan de 0.1838, vóór 1 rgunning ij oeta- p dc ga- mverbrüii Let rap- iaarbij ving 'te 1 Paulue ■gaderin0 rnform het) in de "beslot I besluit houden. 13 mede ssel (iri lt) ter ige steld lering te Lirecteur Ljd voor dt iran het ekken, dans ee;. Besloten wordt tot verhuring en, het besluit waarin ook p2 gjy de verhuring aan 7 .Il.Ilunter zal morden opgenomen aan Staten ter goedkeuring te zenden. Bealpten wordt ,Ad.Stalenhoef te plaatsen op de lijst tcJj- als bedoeld in art«17 der Drankweten wel onder no.ló* Aan den Ka ad zal worden voorgesteld conform het prae- j jji CJ\. 'advies hiernevens als bijlage gevoegd. I v cnnis, ;anomen. /?l/l/fsr .ej.Gerritsen aan te schrijven binnen dagen de bewoning de., garage t- doen staken en ie aan gesloten nor gebrachte stookgelegenheid weg te nemen. ot intrekking van het indertijd aan W.A.lüaat verleende) a j|, verlof A wordt besloten. 1 U&li Ia' H&Ojf- <1 j. <a.\s o»"w va. v x o uu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 114