v ïh fcocJf. ?U>. Y/<fj BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De betreffende loondeclaraties '"orden vastgesteld. De gevraagde wordt verleend. j pi Jk. ^nmsgenoLien. De declaraties, tot een totaal bedrag van f.195*H» VSüri"^',A. ten goedgekeurd'1'ot uitbetaling zal mitsdien worden ov r v_ Conform het voorstel van den iethouders ordt besloten. Besloten wordt den Raad voor te stellen de huur te be- 5 rekenen naar een beirae van f.35*"" Per mand Gelet op het advies van Bouw- en 'Tuuiagtoezicht da. 19 V februari 1936 110.35/13 en 35/Bó, jordt besloten de aan-j I vragen iios.1/12^1 en 3/352 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 116