NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .ru:..ri 193 6 Tegenwoordig de Heeren Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .il t/m- Uitgevoerd Afd. i(1 Afd. II Afd. III7 Afd. IV -jl 1 j il C il i 1 ,J SiliiU i- i» il 0 H'vX CÏ*»; I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 118