Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 29 Gedeputeerde dta- ten. 30 Jir-Gemeentewer- ken. deelen mede Gat bij k.B.van 9 hec.195e no.2G is goedgekeurd de verordening van 20 november 1 9p5 op de heffing van opcenten op de hoofdsom oer gemeente- fondsbelasting in aeze gemeente tot 1 ike i 1936. Van d biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld va de noodige tee^enirigen en adviezen. Gelet 35/ 1 8 2/359

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 11