BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. a per- sp ou vi nd er e rap port dvies ui nieuw :eel de irkoop v legen ;eel. 11 --ijzen. Besloten wordt conform het advies van den o erken van 17 februari 1936 j no.6/2. ir.v.gem. De gevraagde vergunning wordt geweigerd aangezien het .aanheum is "bereikt en c r overigens gcc-r e:.-ond tot :eigeriüg is. .wijzend besemkt zulks op gronc van de omstandigheid dat door inwilliging van het ver zoek k-1 voetgangersverkeer zal worden belemmerd. 1/ 1/ di' v hiut- 'De staan ra adv er en het en het sten van keidraad benoodign ldoende arme ranrcena .at sing •oor bui- Lt wordt i een bij- .rt.3 van Conform het advies van ior^t besloten. i.irecteur van gemeentewerker! I? Ji clarin^ i het kind Dol voor in bezoerc., IBesloten wordt toestemming te verleenenzulks met i;i- 1 M*- .-o van 1 ..nart a.s. tot het bezoeken van ie school voor buitengewoon lager onderwijs te .^.rersfoort door lieten frankena, onend. haanstraat 1, alhier. V nyu den minis-i, ■3eslcoen wordt den da au. voor te stellen het betreff nedel Ui ^/r richt hè 'i?oesluit in te trekken aangezien te verwachten is dat 1 a overleg n bezwaar Augustus meerite ver astin^ in bevorderen i n ,een goedieurm z 1 worden verkre :-n. )ÓU. 'ftr Cu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 122