2. NOTULE cy BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren D.^,vLq en Ti. J.iiasilie Secretaris Afwezig Accoord J2e Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. III: Afd. IV -Tp-rvr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 126