o /?h>- YfccJs. BESLISSING Afdeeling Aanmerkinqen jloten joi'-l- ïiv'i l.cwouur .er v* uingstichti..g een Q ll27 i. j "V u i iS c; X^-lGiICw*! Bi 1 1 11 Vvi iiüC Xl IS G u. '1 G Gi i. _L IL c ededeelen oij welke maat scn&o.pij en tegen xice voor- kU aarden de woningen zullen verzeker.1 worden en daarbij eVtiis o6 wij zen op au voorGc tiL verz.eicerin& bij ,t het ontslag den Laa.i en het Bestuur der tichting uede te deelen. mtrent de voordracht ter benoeming van een nieuw lid /yZór '3 3/3 an het Bestuur zal no0 "beslissing volgen. rt/ h esloten wordt den Kaad ter "benoeming van een nieuw lid Dor te drageni - .v&-u lyh'(90- J.'Ph.Hoek. •in de rekening wordt kennisgenomen en "besloten deye dei aad ter i izage te verstrekken. - o JL o un. W02TU. o aan i 0 ii aa fceaiet au „',03*te "vrap en. 1/ Ji. V "Wo- cl en itaaü sXo.-ZT,!./ .oten wo: aan den Haad vt )r ue Soexr&n ae —oom És vanaf Vr«dehofsbraat tot Heuvel.-vcw t v_ncreede f: behoorlijken staat te brengen en daarvoor uit den 1/ a/U- V Is 19- jst gewoon onderhout '"egen oegrootin,. 1,3/ Loot f.33OO.-- beschikhaai' te o ara stellen. S101 e j I ~Y~* ,>Q ,"i p ui ^.iCl Ai-*.* C» r lOiii TP v>n q i - "f O w - i - Kj U - 11 Ci* lil "Ci. S c» Gcx iit w 0 g ii 0 i. 1 f ge ïriniSNc.; i.iCe 1 .11,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 128