Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 265 266 "Tva.. Breukeieu, ar "C g e!,'-) ^>0 s 3 Dir-ia.erken 267 269 27' Dir e. Kerken J .van Ce st ,1'id.l. -1 i jkstr .3'- ,3oest Rijksinsp. 'erlcver schafiing Vecuen daai Gemeentesecretaris Korte inhoud v-rzuekt le terrexnaf scheidinglangs ren ;egvan perceel sectie U uo*136.9 gelegen op den hoek V. sseveldlaan-ïïild brandtlaan te togc raken van harmonica gaas ietseld- palen i iplaats van ruwe schaalde al en.. 'Je Dir .van geia.Werken adviseert onder iï voorwaarden op het verzoek gunstig te b. .chikren. Op h« ;aar. deelt mede lat loor de feaJ.l.Anderscn. Laanstraat 54 Soest, zonaer daartoe huis een houten werkplaat.», groot f7- 3 ï'j is opgericht. Geadviseerd wordt aa.i .'evr.Aaders m, voornoemd, een aanschrij- vlu. te richten. deelt mede dat door Lfevr.de Ved.J .L.C. Eateman-Terstee0"artmanlaan 5» te S. c-st, zonder daartoe verkregen vergun ning, aan haar huisperceel een serre is gebou .iet afmeting 6 x 3 - Geadviseerd jordt aan Ilsvr .i'ateman ,voor-j noen., een aanschrijving te richten. verzoekt een schuur of afdak te mogen.' rrein te Soestauinen De sli schr j ken. -Besl: brekt oouwen op een grenzende ri. van aan den de acnterzijae van de ba heer van Jrummele naldatn Voorts wordt verz cht ter plaatse een 'f .errein te .uogen huren. .De dir.v.gem. ;erken br-.-ngj terzake rap port uit en advise.rt daarbij tevens aan van Brummelen xn aanschrijving te richten de reeds bestaande ber^schuur binnen 8 dagen'te verwijderen. uoet mededeeli regelingen ten aanzien van schorsing en uitsluiting bij werk- verschaffin rapporteert naar aanleiding van een on derhoud met hst Bestuur der Vrijw.Brar.--' Verzy Fatum o.a. over dekking van bid zondere risico's voor het personeel,d< Brandweer .ord werkt Jc sli le. 2e. 200 J V O.Ü tv0 V - i.0, -A- -4- - J u.1. f fl UO, il'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 129