M- 3 fyS~. BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen en directeur van demeente erken je stelde voor- 10.1,6 9 ian-Hilu -aaraer* iar lonica - lós van i onder rtig "te I? oJ 1 1 /<?5~(P- daartoe lar vjoen- cot i 7 x wordt aa :1 xanschrij 5 "te n vergun- serre is emai; ,voor- ohten. e mogen" duinen an v.l e ou. ,tse een zake raj;- tevens jving te gschuur :i aanzie; ij werk- Besloten wordt de eigenares "ed.J .h «An^ersQü i -.n t. schrijven de werkplaats 'binnen 14 dagen te doen aforc- iuO n I' V ïusiJL üesloten wordt de eigenares "/ed. J".i .0 «Mateman-Xerstee^ aan te scnrijvea ^.e serre einden 14 dagen te ..osn ax- k* Jr V uW- Conform het advies van den directeur van ordt "besloten. emeentewerkeni k" adJ V i in een o. ij v; .Br; i ïur der ag van hii;r soneel d Ter kennisneming zenden aan den directeur va,, gemeente- werken. 3esloten wordt! ie. aan Verz. "y Fatum door tueachenkomst van den Iospeci ¥4p/x teur den heer Eonings Zweer slaan 3 onthoven officii I I eele offerte te vragen. ontvangst van de offerte neerkomende op een pre- mieverhooging van f.C.72 per "brandweerman" den Haad voor te stellen de risico's te dekken. 3 Op liG *fc "Vel* ij O cil 02? O. o» S o X.^-, LwSC 221 fi u G ii u e O ÜCXG. - - (.uT S' 1 '*J i lo3,'q i 0/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 130