BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Conform het voorstel v_.. d^-a thoudt,r* -"ords besloten, Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht icU25 Voruari 1936 nos.35/^15» 35/2» 35/13, 35/2O en 35/I5 ;:ordt besloten de aanvragen nos.i/1192, 1/'119,3, 2/354 en 1/I2O3 in te wixligen en de aanvrage no.2/353 aan te houden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 132