7 'h /?u. 3 è/y V kW. fn IS Ai V voorste (i neer telling eeritewei- 1 BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen van net advies wordt Kermis genomen, raadsstukken worden toegevoegd. .et zai aan ae A, aanvan- kennisgenomen gens wen liet 1 e en i5en n een bi- £.et college tan zien vereenigen met de opgave aan tot Je gevraagde machtiging wordt verleend. Van de hernam- e veven Jf nering zal openbare kennisgeving plaats iieboen-r en advi- s te st il 3 fan het overzicht wordt kennisgenomen, op de fatale t-/A Sfr lata van conversie zal nauwgezet moeten worden tuege- reien en het college verwacht tijdig mededeeiirig daarvan Brnet eventueel advies. )e ontheffing wordt verleend zulks onder de voorwaard rermeld in het rapport van den directeur van gemeente perken van 17 kebruari 19po, no.p/4. lil. woonnuis .en behoe- rleend b.j I/ 1091 td muis m advi- '4 kebrua- 'P nee verzoen wordt gunstig oescnikt. c*y 3 t V £111 G ÜG i_ci3"~ VJ^U/ 1 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 136