WfrC M vU. van 23 m yziginfc r ii);u en 01 wijzi- wegen- rijven van het iiocïï laan dd len be- a n voor ud va- bes chik- tot ne- n. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen c- ït+/r. v an net scnryven wordt kennis genomen.kan den nirec"1 teur van GeneenLdwergen aal opdracht wor d e k verstxeKt besten en voorwaarden betreffende afneming ent. van de in nevenstaand oeslait bedoelde wegen, Dy net ooi- "V/W. p 0^ e ter vaststelling m te tenuem ~d> HIJ de Beetzlaan schrfven van Het Hoofd van ue o-ri. school cl Ca 1 i wezen woruen op net betreffende en daarbij verzoent worden zien schriftelijk ti .voorden ten opzichte van aeze overschrijding zal ge ri en w verant- oonsters 64 nebben len binnen id af stand jemeent e- dt aange- i gedra ai brengt "yven dd. -d Dy rins na- ol' op ■en aan J indnuis ear van advies L ifp6, ve wem- 1 komen om werken evoerd verzoek I an de noor I kennisgenomen. W <Ji- Alvorens den naad net benoodigae orediet aan te vragen voer verbetering van den toestand ter plaatse zullen onderhandelingen met Waal worden aangeknoopt ter ver- nxijging van den benoodigden grond. 11 adressant zai worden oerient aat in principe tegen in williging van nat ondernavige verzoen geen bezwaar be- staat mits een weg, ter breedte van 1o wordt aange legd ten z.... v an perceel ecHe -i._io.ioi2 of t en h O', van perceel sectie n.no.1006 en het betreffende woon huis op perceel sectie H.no.1ÖG4 zoodanig wordt eepro^- jecteeru dat net vanaf ue nmersfoortscnestraat door den alsdan aangelegden weg zichtbaar is kerini sgenomen Gelet op neb advies /an bouwt en woningtoezicht nc. N) >5/24 worat besloten de aanvrage no. 1/1206 in te wilj- ligen BZtibiUX o0 i .D IhU.1 Hl'1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 138