NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ..aart 193 o. Tegenwoordig de Heeren J.ii.de jJraljn en u.o vjasilie,^euu adeis Secretaris d .i aat enbar Afwezig dui ^er.'iO gsx or Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .20/ Uitgevoerd Afd. I/C Afd. Afd. III Afd. IV: t/m2j..o„,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 140