Voig- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 299 directeur van Ge- meent ««verken pGG 501 302 '03 pG4 Directeur van Ge-j meent ev/erken J.C.o.knegt en Zoj- nenAmsterdam. Directeur van Ge meentewerken kr.van Schoonhcrsit -■•ieuweweg 6, Goest. a/.Reclamebureau "liemaco" te ««Kiste dam. r- oiedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouw vergunning vergezeld van ge de noodige teekeningen en adviezen. zendt rapport inzake verkoop var. wil gen stamm .en iri 1aan c, d 1 l«ugt aee van toe van i s and ste Dez nee i s t e It mede dat net verzekerde bedrag de opstallen van net pand kerkpad .23 en range Brinkweg 36 in eigendoa benoorenue uaa uen oud-gemeente-ont- ger J.n.ülders per 22 nebruari 193t teruggebraciit tot j .6.000, Den er. er houdt verband met de zekerheid- Hing van den oud-gemeente-ontvanger, 1 e zekerheid kan eerst vervallen wan-' r de ld renenirii 9 34 zal vastge- Ideelt mede dat a. 'iteroergscnestr aat Ining een bestaand jmerd en door net 'ken he.eft uitgebr j slotte ingericht werken zivn rot st jnaast zgn woning :).no. 1 600 Geadviseerd wordt aanschrijving te r n.van arumnelen, boes- 164, zonder vergun- prieel heeft vertim- aanbouwen van een keu-I eid. iiet geheel is tenl-l tot zomerhuisje. Deze and gebracht op het gelegen terrein sectie aan van Drummeien een» ienten verzoekt toestemming tot het plaatsen van een kolen- en fietsenhok op perceel sectie u.no.34b7 gelegen aan den i«ieu- Iweweg hoek bmitsweg. De Directeur van Gemeentewerken advies uit no 20/ 1 0 brengt bij rapport van 2 kaart 19pb, vraagt inlichtingen omtrent de reuenen van afwijzing van net verzoek van k.v.d nroeii om vergunning tot plaatsing van een reclamebord van cte Dtudebauer auto- .mobielen op diens terrein aan de Kerk- s t raat De Inspecteur van rolitie brengt hier omtrent rapport uit bij scnrijVen van 2 ma art 1 930, n 0 9 0 0/ 4 t.i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 147