H!1 /}h- jjj /H*. /j~n BESLISSING Lge ver- 3zeld van Lezen Afdeeling Aanmerkingen Gelet op riet advies van douw- ex; woningtoezicnt nos. 35/21 en 55/15, wordt besloten de aanvrage no.1/1205 in te willigen, de aanvrage no.2/555 wordt aangenouuem V' (K/ l. a n wil* i nugt bedrag -iverkpad i eigendom] 3 er; te-orit-j ia r i 195 0 den er: terneid- jJesloten wordt uen vernocp van net hout aan ti .van der /A füugt respectievelijk tot de bedragen en ƒ.2,50 als- <2vtA .;oed te keuren. Kennisgenomen allen wan- vastgt Len, boes-1 •°"t aanschrijving van aen overtreder wordt besloten, vergun- t vertim- x een kea- 3el is ten|"^| 3je. deze op het ein sectie Si tmelen een plaatsen op perceel ien i.ieu- sn brengt aart ■onform net advies van den directeur van Gemeentewerken wordt het verzoek afgev^ezen. V a redenen van *»iv d sing van j aker auto- de kerk- :;gt hier om van 2 esloten wordt adressant meue ce aeelen dat de oorspron- t,. elxjite verzoener M.v.d.Êxoek volledig door het College s ingelicht. V Hi/br i'iOf et.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 148