Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 505 306 307 308 309 310 De Voorzitter. Directeur van Ge meentewerken. il. C .G J .v .leeuwen I en dames H. en Thj* v.Donselaar, wonen de resp .Haar lem, i noordwijkerhout en! oantpoort o Derisen van «ee destraat j6ute Ooest d.de Vlugt nzn. 6 ciiout enkampweg 7 b Directeur van Ue- me entewe r ken stelt voor de navolgende pensioensgroud slagen van de onderstaande onderwijzers vast te stellen: J.Ph.Hoek onderwazen o.l.school ^erke- buurt .2404,= ing.1 mrt.1935; u.R.van 't nof onderwijzer o.l.scnool A.erkebuurt /.1768,= ing.1 dept.19pd; E.hofstee onderwijzer o.l.scnool neetz- laan 2230,= ing.1 -Uec.19pu en d 'iassing onderw.jzer o.l. scuool DeeU laan 223bint nrt 33 v deelt mede dat door «i .±J. Gunde lach, oO' terbergschestraat 186, zonder vergunnin heeft tot veranderd in bewoning van zijn woning bouw bestemd één gez.n. Geadviseerd wordt terzake een ving te richten aan Gundelacu noemd meer dan aanschrv voor- deelen mede niet in staat te zijn bij te dragen in de oosten van verpleging vair hun schoonmoeder en moeder in net ge sticht hoeveM te Den uolder. verzoekt ontheffing van art14 der bouw i verordening voor het uitbreiden van de woonkamer aan z.„n perceel gelegen aan de van Weedestraat op perceel sectie 0. no.2386. De Directeur van Gemeentewerken brengt j afwijzend advies uit bg rapport van 29 februari 193b, 00.3/7. verzoekt in aanmerking te 6 j voor levering van gas a b cent per M3 I De Techniscn ambtenaar van het Gasbe- bxe. gt hieromtrent rapport uit bJ drijf schrijven van 23 Eebr.j.1. bericht naar aanleiding van het verzoek ontvangen het gedeelte van den Vinkenweg van D.van ooeren cm bovendien in huur te moger: perceel ii.no.5560 aan ten zuiaen van net woonhuis li.no.4820. Bedoeld gedeelte kening in rood bru" groot plm74c D2. op op aangegeven is en sectie de tee-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 149