NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN I*-- Januari 193 A Tegenwoordig de Heeren Mr.»G»-Deket]a, -Burgemeester.. D..v.de 3ruijn en H.J.üasille /ethouders Secretaris J J •-* Afwezig Bevat volgnummers t/m Accoord De Burgemeester., Uitgevoerd Afd. Afd. II: Afd. III: f Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 14