11 y/m. v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen oen s gr ond-Bi p)e pensioensgrondslagen worden vastgesteld op de oedra- 1/ erw^zert 1 il ^erke- 3 0110 01 iLpp; >1 neetz- in rooi Beet/.J Laen, 00'. vergunnin.' een ge- meer dan aanschri„ voor zijn bij te eging van net ge- gen niernevens vermeld. Tot aanschrijving van den overtreder wordt besloten. V lx Besloten wordt tot v er haal van een ueel der ^osien en wel als volgt. i.iej .11. v .Bons el aar me j Th.v non s el aar den neer il.C .0 o .v.Leeuwen j 2per maand p,bG per maand, "lü,per maand der bOui.'l op liet verzoen v/ordt conl'orm net advies van den _irec- \p j en van dej^T sectie en brengt t van 29 en komen t per li> t uhs be rt uit b., teur van Gemeentewerken afw^zend beschikt. Let verzoek 1 in huur .te van ikenweg en )p sectie j )p de tee-J ren is Conform het advies van den Technisch. Ambtenaar van net is <Jr Gasbedr^f wordt beslóten te ini'ormeeren naar den cara- tor in liet faillissement van adressant. Besloten wordt den grond op de gebruikelijke voorwaar- [S a/li' den aan E.van Bóeren te verhuren. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 150