n NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1. .0 - - - -uici ói X "L - 193 o. Tegenwoordig de heeren z d ^e^etncux^e eeslex Li.jt.de Bxaijn en uasi.lle etuQuuexs Secretaris o G A.«3at.en.D.axg' Afwezig Accoord De Wethouders, - De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers p i 4 t/m Pd 1 Uitgevoerd Afd. 4i Afd- Afd. III Afd. IV J.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 154