BESLISSING Afcleeling en No. Aanmerkingen Wethouder Gasille zul de verdediging op zich nemen7/ het College kan zich met de mededeeling van den tiet- houder vereenigen en besluit den Bond hiermede in ken rris te stellen. tan de mededeeling wordt kennis genomen. Be neer Ga- sille verzoekt de mogelijkheid te overwegen de bruik leen der schilderijen te beeïndigen cerijen aanmerkelijk te verminderen, voorstellingen niet kan waardeeren „etnouder de Bruijn vereenigt zich met net van Wethouder Gasille. of net aa ntal scnfl- aangezien hij de gevoelen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 160