NOTULEN tf BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN IJ "-aart 193 u. Tegenwoordig de Heeren üruijn en n.<j G.asilie «etnouaere Secretaris o o .a.Batenburg.. Afwezig «ruDenetii, Burgemeester. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers ,32 t/m >4.ü..< Uitgevoerd Afd. If Afd. II Afd. III Afd. IV i'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 162