v BESLISSING Afdeeling j Aanmerkingen en No. Goed gevonden wordt dat van dei' Linden iie t parkee rter-^V rein te Soesterberg tot wederopzeggens toe en voor ei- gen risico weder als zoodanig in gebruik neemt. Conform het voorstel van den voorzitter wordt beslotenG aan den eigenaren den uiterste» koopprijs te vragen. Gelet op het advies van Louw- en Woningtoezicht nos i35/36, 35/27, 35/38, 35/22, 35/38, 35/37 en 35/25, wordt besloten de aanvragen nos. 1/1217, 1/1209, 1/1219, 2/356, 1/1210 en 1/1218 in te willigen, houwaanvrage no.l/l207 wordt geweigerd. wn rrl hoelnton Ho a q n \t *r n er o r» n n q 1 1 O 1 7 1/1 OC\Q 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 168