BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen iiiien op i heeren ter be- 'ing O) .ren in- .aatsing lizen. .deelen verschil der me- :rden .ngevolge it gevolg 5 voor .ijk he ling be* e Voorzitter dankt de heeren voor hunne komst in •ergadering en sluit de bespreking. Is nog den zij,] ngevoer ip de hod .aatsen ,e et- n thans inkvjég. hdeelen - deel in nog r de riitl men deze meer ge ucht 'zit igs den oeiig- op de aar uit- talaan. 1 lS de mo- ;r ondacht .e heerei ,ijn. Ooi iluiting -worden nel eens ;e voor- ïtlijkhel i geen kabel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 16