4 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 17 kaart te 10 uur. 193-6des voormiddags Tegenwoordig de Heeren kx-G'Beketh, jiu.rge.me est er D-A.de Bruij.n en H -<J ..Gasllle,/etiiouder.s Secretaris 0 GA Batenburg.» Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers J.47 t/m5.6.6 Uitgevoerd Afd. IX Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 170