'h- a 5 /?h. <iif/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen kennisgenomen, liet schrijven zal ter kennisneming V worden gezonden aan den directeur van gemeentewerken besloten wordt aan v.d.Iiam een bedrag van 88.42 uit te keeren voor het innen van kwitanties inzake het ophalen van asch- en vuilnis gedurende 19^6. medegedeeld zal worden dat de Burgemeester de ecnfe- 1/ rent ie zal bijwonen. V 431 Aan den directeur van gemeentewerken zal worden mede-i gedeeld dat aan de ontheffing de voorwaarde zal wor den verbonden van grondafstandVoorts wordt besloten aan H.Hilnorst Azn ontheffing te verleenen van art.8 der bouwverordening onder voorwaarde van grondafstand ter plaatse. U2 V Conform het voorstel van den voorzitter wordt besloten, qA} besloten wordt bedoelde kas ge ld leening aan te gaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 176