BESLISSING Afdeelina Aanmerkingen en No. Hij geeft in overweging partieele gedeelten van den weg te aanvaarden, teneinde daarmede andere eigenaren te bewegen de medewerking te verleenen. liierna wordt de bespreking beeïndigd. net antwoord aan den Raad aal vervat worden in een j ter vaststelling zal worden aangeboden. Op voorstel afzonderlek gesciirift, dat in ontwerp de vergadering van Wethouder Gasille wordt besloten in afwachting /fl*. van het antwoord de hernemingen reeds morgen voor de raadsleden ter inzage te leggen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 184