NOTULEN C_ BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 'C Maart - - 193 o Tegenwoordig de Heeren i.irG-.ijeKetliBurgen ees.ie.r A*cle Jiru^n en L.«juasille..^ ;et:,ouu9xs Secretaris 0 u A t sn ouxg.. Afwezig Accoord De Wethouders, rgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers j.tö t/m Uitgevoerd Afd. I: Afd. 11 Afd. 111 Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 186