Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 569 570 571 572 3^3 314 313 G.VermontGoes Directeur Gemeer tew erken Geneesheer Direc- I teur Locenoord. W.f Bührmann, Gas4 laan 1 Amersfoort! S .IISpeerstra Soest erbergschestïaat Soest Inspe cteur van Po litie A... W.B.'fceristei bond voor Leder- land verzoekt als eigenaar var: liet perceel Soesterbergschestmat 29 om de sloot naast dit perceel te dempen. De Directeur var: Gemeentewerker brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd. 14 Maart 1956, no.1098. vraagt machtiging tot hernummering van de huisperoeelengelegen aan de linke zijde van den Verlengde Schoolweg te Soesterberg. vraagt of de kosten van consult en eve tueeïe behandeling deer een specialist voor de krankzinnige Jarinij de Bree, di voor rekening der gemeente wordt ver pleegd, aan onze gemeente in rekening worden gebracht. uitbetaling van zijn salaris verzoekt over het tijdvak ari 1 Januari t/m 15 Febru- waar hem geen ontslag uit de; gemeentedienst verleend is geworden et. hij op 15 februari 195b in dienst der gemeente Amersfoort is getreden. verzoekt verwijdering of ^verplaatsing van eet. boom, staande vóór den ingang van zijn perceel, en plaatsing van een verkeersbordaangevende het parkeere. op den berm vóór zijn perceel, hieromtrent wordt advies uitgebracht door den Directeur van Gemeentewerken bij schrijven dd. 2ö februari 19^6, no. 1112 en door den Inspecteur van Polit' bij schrijven van 16 Maart 193 H.no. 650/4. adviseert afwijzend te beschikken op he'I verzoek van Jwestemeijer om zijn koffie huis des nachts open te mogen houden. verzoekt van gemeentewege gratis te vei plaatsen het richtingsbord no57 naar de rechterzijde op het kruispunt foren- straat en kerkstraat. De inspecteur van politie adviseert op dit verzoekschrift afwijzend te beschikj ken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 187