Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 382 >8> >84 >85 >86 >87 Korte inhoud P.hornsveld, Zoon}: 7 Gedeputeerde Sta-f t en ii. x .x) ie veen van DijkumBurg. Gr o- thestraat >8, Soest directeur van ge-f meentewerue directeur van ge meentewerken. directeur van ge-| mee nt ewerken verzoekt zijn naam te plaatsen op de lijst als bedoeld in art. 17 der Jrankwel jp het sluit zenden om bericht en raad een adres val 3esld de raadsleden en J.v.d.Ven, leden van den Raad J .Stroband Li.C.'ïhijssei. dezer Gemeente, verzoekende te bevorderen dar?' in de notulen van den Raad de besluiten™ in extenso worden opgenomen. I verzoekt intrekking van het te zijnen [name verleende verlof A. voor perceel iBurgGrothestraat >8. deelt mede dat de command willige brandweer in uit der vrij af wijking van de aan hem verstrekte opdracht zijn advies blijft uitbrengen aan B. en en niet aan den directeur van gemeentewerken. stelt voor door middel v lijke pers alsmede door t een circulaire aan de be bij de bouwnijverheid in d mededeeling te doen van aan bouwplannen e.u. moe Voorts wordt verzocht te of deze mededeeling moet B. en vof van den dire tewerken. an de plaatse- oezending van langhebbenden eze gemeente de eisehen wan: ten voldoen, mogen verneme* uitgaan van cteur van gerne; oiedt ter behandeling aan eenige ver- zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. t'orm 1 !ot i: et i er 1 an b e wi an 3 iele) /ord" 1 2 >/>5'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 191