r op de r x)rankwej adres val aad dezei rderen da« besluiteii BESLISSING Aideeiing en No. Aanmerkingen jp het verzoek wordt afwijzend beschikt, conform net 0, sluit hiernevens als bijlage gevoegd. '43i ïeslcter; wordt Gedejiuteerde Staten in te lichten con- 1/#li- ïhijssex;p t'orm net schrijven hetwelk in concept wordt overgelegd. 5 3 zijnen perceel 'ot intrekking var. het verlof wordt besloten. 1/ JN- V Y:W ier vrij val' de jn adviei en ni et iwer^en et intrekking van het in de vergadering van 20 OecenH V- <JU' er 19>5 genomen besluit wordt thans besloten adviezen an brandweer-technischen aard weder rechtstreeks in e winnen van den commandant der vrijwillige brandweer an Soest/boesterberg plaatse- ing van bbenden me ent e chen waa: ld o en verneme? an van van geniet ge ver- ze ld van ezen et door den directeur ingezonden schema bevattende in- |A cJj ichtingen e.daan bouwers in deze gemeente wordt goed- ;ekeurdHet zal ter opname in "de boester" worden .oor gezonden. re let op het advies van Bouw- en ..oningtoezicnt nos. >5/3b, >5/19, >5/40>5/41, >5/», >5/29 en >5/14, /ordt besloten de aanvragen nos 1/1216, 2/>5Ö, 2/>59 214 en 1/1202 in te willigen. De aanvragen nos. ?/>5/ en 1/1211 worden geweigerd. V CL/'J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 192