L± NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 24. Maart 193 Tegenwoordig de Heeren Mr .G.Beketh, Burgemeester D.A.de Bruijn en H»J,Gasille, Wethouders. Secretaris d ü,A.Batenburg. Afwezig Accoord De_Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 333 t/m399 Uitgevoerd Afd. Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 194