Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 388 389 390 391 jf J)aane ,Brielsche- laan 236,-ti'dam(z) M.J.G.J.v.Leeuwen, Tuinwi.j klaan 29» Haarlem T.van Poolen, San» Hoog Laren voorzitter 392 jlaad v.Commissaris sen der il.V.Centr. Slachtplaats voor de gem.Soest 393 idn.v.Soc. Zaken deelt mede bereid te zijn een bijdrage, t/m 1 April a.s», te verleenen in de koa« ten van verpleging van zijn zoon. Voorts wordt medegedeeld dat het bezwaar lijk zal zijn om in een kosthuis intrek te nemen. verzoekt hem alsnog vrij te stellen van de betaling eener bijdrage in de kosten van verpleging van zijn schoonmoeder me j .v«Lonselaarin de inrichting 'DV.A. Hoeve" te Den -bolder. deelt mede dat door hem een invaliditeit» rente wordt genoten van f.159*38 en ver zoekt dit bedrag te mogen houden, ten einde daaruit kleine uitgaven zelf te kunnen voldoen. stelt voor overeenkomstig de bij raads besluit dd.11 October 1934 gedane toe zegging aan H.H.van Hilten te Soesterber^ een bijdrage te verleenen in de vervoer kosten per electrischen tram van S'berg naar A'foort (R.K. U.L.O.school a/d Vest- singel; van zijn zoontje Gerardus Hendri- kus van Hilten tot een bedrag van f.3»14 en wel over het tijdvak van 1 September t/m 31 -december 1935* Van Baai t/m 1 Aj 3torten Jen hooi torden lal nie' ging va; üp het zal wor< stortin, gemaakt Armenwe deze bi heslote college keering f .2.— gemeent üeslote het tij bijdrag naar A» leenen deelt mede bereid te zijn de algemeene vergadering voor te stellen de afschrij ving op de slachttechnische installatie te vsrhoogen, doch niet tot verhooging van de overige afschrijvingen te zullen adviseeren. deelt mede, dat met de roulleerregeling voor de werkverschaffing accoora wordt gegaan. Kennisg Kennisé

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 195