IA. op. Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen Besloten wordt te bevorderen dat de nieuwe contracten worden afgesloten voor 10 jaren en wel op de bedragen vastgesteld in een taxatierapport samengesteld door kir den deskundige m.Hornsveld raadslid en lid der Oommis- 1**9 sie i.z.Woningbouwaangelegenheden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 200