NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 - Tegenwoordig de Heeren E4x.« G.»-Deicet.il., Eu.xg.eni.ee.a.t.e-x. .i/.A.de bruijn en A.d..basille.,,;etno.u.uers Secretaris J ü:.»A.».Bat.6.nJ3.uiï,g.« Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 4.Q.G.. t/m .4.1.8 Uitgevoerd Afd. 14 Afd. II Afd. IIIfcty. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 202