I BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen ichten foort- o.11^6 a d v i - ivia 3 x - 1 riant 1 ster- >6 ;ellint_ ;t ver- je evraa^de vergunning wordt verleend onder voorwaar - l? aJj- le dat voor met de werkzaamheden «en aanvang wordt ge- naakt een monster van de te gebruiken steen voor net 'H luiten, metselwerk ter goedkeuring wordt ingezonden. .pril Lding rcee 1 taat advi- dat het w orden 4e lid Iet vergunningsrecht over het vergunnings jaar 1 i!ei lcJi- 9)6 t/m )0 April 1y^7 wordt vastgesteld conform het :dvies van den schatter var. het vergunningsrecht. eslotec wordt adressante te bericnten conform net tjiï' dvies van den directeur van gemeent ewerken van eer prong J acht wanne et ere mee aard en f het nieuwe' Beetz- plaat- e beslissing op het desbetreffend verzoek wordt aan- \S gJl' ehouden tot het tijdstip der verbetering van dén rijns-.. eg ter plaatse. 71 WJ esloten wordt op net verzoek niet in te 1/ -K Jj- HiPa. .olen •t is Ivo ijl irde 1 t s1ui t inning I oprick-1 ioren in *n aan j telen eeïi ..an van Breukelen zal een. 'aanschrijving worden gericht ■orform het schrijven hiernevens als bijlage gevoegd. g&oU. 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 204